Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alhoewel Jachthaven Meerzicht de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het verwerken van informatie kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid en/of nauwkeurigheid van de opgenomen informatie. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, in welke hoedanigheid dan ook. Wijzigingen en/of type-fouten worden voorbehouden.

(Hyper) Links

Indien en voor zover (hyper) links gehanteerd worden op de website die leiden naar andere websites en/of andere servers waarvan de verantwoordelijkheid buiten de invloedsfeer van Jachthaven Meerzicht valt, kan Jachthaven Meerzicht geen aansprakelijkheid dragen. Evenzo geldt dit voor gegevens en hyperlinks op andere websites die verwijzen naar deze website.

Auteursrecht/copyright

Alle teksten en foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van JachtHaven Meerzicht.

© 2012 - D. Sikkens